Главная / Продукция / Охрана... / Пожарная... /

Планы эвакуации

Регулювання питань у сфері пожежної безпеки в  Україні регламентується Законом України "Про пожежну безпеку" та Наказом МНС № 126 від 19.10.2004р. "Про затвердження правил пожежної безпеки в Україні".

Згідно статті 2 Закону України "Про пожежну безпеку"

- забезпечення пожежної безпеки є складовою астиною виробниьої та їншої діяльності посадових осіб, працівників підприємств, установ, організацій та підприємців. це повинно бути відображено у трудових договорах (контрактах) та статутах підприємств, установ та організацій.

Забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ та організацій покладається на їх керівників і уповноважених ними осіб, якщо інше не передбачено відповідним договором...

Виготовлення знаків безпекипланів евакуації та іншої продукції по пожежній безпеці регламентується низкою відповідних статей у Наказі МНС № 126 від 19.10.2004р. "Про затвердження правил пожежної безпеки в Україні".

3.5. У будівлях та спорудах (крім житлових будинків), котрі мають два поверхи та більше, у разі одноасного перебування на поверсі більше 25 осіб мають бути розроблені і вивешені на видних місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі.

Необхідність забезпечення планами (схемами) евакуації одноповерхових будівель та споруд визначається місцевими органами державного пожежного нагляду, виходячі з їх пожежної небезпеки, кількості розміщуваних людей, площі тощо.

У дітячіх дошкільних установах, навчальних закладах, лікувальних установах із стаціонаром, будинках для людей похилого віку та інвалідів, санаторіях і закладах відпочинку, культурно-просвітніх та видовищних закладах, критих спортивних будівлях і спорудах, готелях, мотелях, кемпінгах, торгових підприємствах (два поверхи і більше) та інших аналогичних за прихзначенням об`єктах з масовим перебуванням людей (50 осіб і більше) на доповнення до схематичного плану евакуації адміністрація зобов`язана опрацювати інструкцію, що визначає дії персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей, за якою не рідше одного разу на півроку мають проводитися практичні тренування всіх задіяних працівників.

Для об`єктів, у яких передбачається перебування людей у нічний час (дошкільні заклади, інтернати, лікарні тощо), інструкції повинні п

ередбачати два варіанти дій: у денний і нічний час.

3.6. у разі зміни планування або функціонального призначення будівель (приміщень, споруд), технології виробництва, штатного розкладу персоналу адміністрація зобов`язана забезпечети своєчасне перероблення планів евакуацій та інструкцій.

7. Основні вимоги пожежної безпеки до об`єктів різного призначення

7.1. Будівлі для постійного та тимчасового проживання людей*

* До будівель для проживання людей віднесені: житлові будинки, дачні будиночки, будинки-вагончики, будівлі готелів, гурьожитків, мотелів, кемпінгів, спальних корпусів шкіл-інтернатів, дитячих будинків, будинків для людей похилого віку та інвалідів, санаторіїв, будинків відпочинку, профілакторіїв, туристичних баз, дитячих таборів відпочинку та інших об`єктів такого призначення.

7.1.1. Усі громадяни, котрі прибувають до готелів, гуртожитків, мотелів, кемпінгів, санаторіїв, будинківта баз відпочинку, профілакторіїв, повинні бути ознайомлені адміністрацією з основними вимогами пожежної безпеки (під розпис).

У житлових номерах, кімнатах готелів, гуртожитків, мотелів, кемпінгів, приміщеннях спальних корпусів санаторіїв, будинківта баз відпочинку, профілакторіїв мають бути вивішені на видних місцях:

схематичний план індівідуальної евакуаціїз відповідного поверху із зазначенням  даного номера, кімнати, евакуаційних виходів та шляхів руху до них, місць розміщення засобів пожежогасіння та сигналізації, а також необхідний пояснювальний текст і пам`ятка про дії на випадок виникнення пожежі; стисла пам`ятка для мешканців про правила пожежної безпеки.

7.1.2. У готелях, гуртожитках, мотелях, кемпінгах, санаторіях, базах відпочинку та інших будівлях такого призначення, де мешкають іноземні громадяни, пам`ятки про правила пожежної безпеки та поведінку людей повинні бути виконані відповідними іноземними мовами.

Планы эвакуации включают в себя две части: графическую и текстовую части.

Графическая часть должна состоять из поэтажного или посекторного плана здания или сооружения. На ней обозначаются эвакуационные выходы (лестничные клетки, внешние открытые лестницы, выходы непосредственно наружу), маршруты движения, а также условные графические обозначения в виде символов мест размещения кнопок ручных пожарных извещателей, телефонных аппаратов, первичных средств пожаротушения (пожарного инвентаря и инструмента, огнетушителей).

В текстовой части подробно подается порядок действия в чрезвычайной ситуации.

Для изготовления планов эвакуации необходимы поэтажные планы здания с обозначением основных и запасных выходов, путей эвакуации, мест расположения средств пожаротушения, кнопок пожарных  сигнализаций и мест, оборудованных телефонной связью.

          Планы эв
акуации изготавливаются  согласно ISO 6309 или ISO 6790. Взможно изготовление как в светонакапливающем варианте ( с временем послесвечения до 10 часов), так и в обычном варианте. Изготавливаются как поэтажные варианты, так и индивидуальные планы эвакуации из каждого помещения.

X