Главная / Продукция / Охрана... /

Пожарная безопасность: планы эвакуации, стенды, плакаты, таблички, наклейки

Регулювання питань у сфері пожежної безпеки в  Україні регламентується Законом України "Про пожежну безпеку" та Наказом МНС № 126 від 19.10.2004р. "Про затвердження правил пожежної безпеки в Україні".

Згідно статті 2 Закону України "Про пожежну безпеку"

- забезпечення пожежної безпеки є складовою астиною виробниьої та їншої діяльності посадових осіб, працівників підприємств, установ, організацій та підприємців. це повинно бути відображено у трудових договорах (контрактах) та статутах підприємств, установ та організацій.

Забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ та організацій покладається на їх керівників і уповноважених ними осіб, якщо інше не передбачено відповідним договором...

Виготовлення знаків безпеки, планів евакуації та іншої продукції по пожежній безпеці регламентується низкою відповідних статей у Наказі МНС № 126 від 19.10.2004р. "Про затвердження правил пожежної безпеки в Україні".

3.4. На кожному підприємстві має бути опрацьована загальнооб`єктова інструкція про заходи пожежної безпеки та інструкції для всіх вибухонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень (дільниць, цехів, складів, майстерень, лабораторій тощо) відповідно додатка 1 цих Правил.

Ці інструкції мають вивчатися під час проведення протипожежних інструктажів, проходження пожежо-технічного мінімуму, а також в системі виробничього навчання і вивішуватися на робочіх місцях.

3.5. У будівлях та спорудах (крім житлових будинків), котрі мають два поверхи та більше, у разі одноасного перебування на поверсі більше 25 осіб мають бути розроблені і вивешені на видних місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі.

Необхідність забезпечення планами (схемами) евакуації одноповерхових будівель та споруд визначається місцевими органами державного пожежного нагляду, виходячі з їх пожежної небезпеки, кількості розміщуваних людей, площі тощо.

У дітячіх дошкільних установах, навчальних закладах, лікувальних установах із стаціонаром, будинках для людей похилого віку та інвалідів, санаторіях і закладах відпочинку, культурно-просвітніх та видовищних закладах, критих спортивних будівлях і спорудах, готелях, мотелях, кемпінгах, торгових підприємствах (два поверхи і більше) та інших аналогичних за прихзначенням об`єктах з масовим перебуванням людей (50 осіб і більше) на доповнення до схематичного плану евакуації адміністрація зобов`язана опрацювати інструкцію, що визначає дії персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей, за якою не рідше одного разу на півроку мають проводитися практичні тренування всіх задіяних працівників.

Для об`єктів, у яких передбачається перебування людей у нічний час (дошкільні заклади, інтернати, лікарні тощо), інструкції повинні п

ередбачати два варіанти дій: у денний і нічний час.

3.6. у разі зміни планування або функціонального призначення будівель (приміщень, споруд), технології виробництва, штатного розкладу персоналу адміністрація зобов`язана забезпечети своєчасне перероблення планів евакуацій та інструкцій.

3.8. Теріторія підприємства, а також будівлі, споруди, приміщення мають бути забезпечені відповідними знаками безпекизгідно ДСТУ ISO 6309:2007.

4.1.17. на території підприємства на видних місцях повинні бути встановлені таблички із зазначенням порядку виклику пожежної охорони, знаки місць розміщення первинних заходів пожежогасіння, схема руху транспорту, в якій слід вказувати розміщення будівелдь, водойм, гідрантів, пірсів та градирень (необхідність встановлення такої схеми на кожному конкретному підприємстві визначається місцевими органами державного пожежного нагляду).

4.1.18. Стоянка транспорту у наскрізних проїздах будівель на відстані менше 10м від в`їзних воріт на територію об`єктів, менше 5м від пожежних гідрантів, забірних пристроїв вододжерел, пожежного обладнання та інвентарю, на поворотних майданчиках тупикових проїздів забороняється. У зазначених місцях повинні встановлюватися (вивішуватися) відповідні заборонні знаки.

7. Основні вимоги пожежної безпеки до об`єктів різного призначення

7.1. Будівлі для постійного та тимчасового проживання людей*

* До будівель для проживання людей віднесені: житлові будинки, дачні будиночки, будинки-вагончики, будівлі готелів, гурьожитків, мотелів, кемпінгів, спальних корпусів шкіл-інтернатів, дитячих будинків, будинків для людей похилого віку та інвалідів, санаторіїв, будинків відпочинку, профілакторіїв, туристичних баз, дитячих таборів відпочинку та інших об`єктів такого призначення.

7.1.1. Усі громадяни, котрі прибувають до готелів, гуртожитків, мотелів, кемпінгів, санаторіїв, будинківта баз відпочинку, профілакторіїв, повинні бути ознайомлені адміністрацією з основними вимогами пожежної безпеки (під розпис).

У житлових номерах, кімнатах готелів, гуртожитків, мотелів, кемпінгів, приміщеннях спальних корпусів санаторіїв, будинківта баз відпочинку, профілакторіїв мають бути вивішені на видних місцях:

схематичний план індівідуальної евакуаціїз відповідного поверху із зазначенням  даного номера, кімнати, евакуаційних виходів та шляхів руху до них, місць розміщення засобів пожежогасіння та сигналізації, а також необхідний пояснювальний текст і пам`ятка про дії на випадок виникнення пожежі; стисла пам`ятка для мешканців про правила пожежної безпеки.

7.1.2. У готелях, гуртожитках, мотелях, кемпінгах, санаторіях, базах відпочинку та інших будівлях такого призначення, де мешкають іноземні громадяни, пам`ятки про правила пожежної безпеки та поведінку людей повинні бути виконані відповідними іноземними мовами.

Мы предлагаем широкий ассортимент наклеек, табличек, плакатов, стендов, планов эвакуации, изготовленный в соответствии с требованиями соответствующих стандартов и контролирующих органов. 


 

X